Exercitie voor bass drum

We treden als orkest veelal op bij ceremoniële aangelegenheden. Het is belangrijk dat we onze bewegingen gelijk en op hetzelfde moment uitvoeren. Door het jaar heen oefenen we hier dan ook samen voor. Onze tambour-maître Aoo. van Loveren geeft de commando’s. Vervolgens reageert het orkest met een bepaalde beweging of houding. Hieronder staat per instrumentengroep hoe je het instrument vasthoudt bij een bepaald commando en welke houding je aanneemt.

Tweede rust – Instrument afgezet

  • Benen uit elkaar op schouderbreedte
  • Handen voor het lichaam, links over rechts

Eerste en tweede rust – Instrument omgehangen

  • Benen uit elkaar op schouderbreedte

Zijaanzicht

Bij commando “korps geeft…”

  • Rechterhand met stok langs het lichaam
  • Linkerhand op rand van trom

Bij commando “…acht”

  • Sluit linkervoet bij
  • Hakken tegen elkaar, voorkant van de voeten iets uit elkaar voor stabiliteit

Zijaanzicht

Marcherend

Als je niet speelt

  • Arm doorzwaaien naar voren
  • Arm niet doorzwaaien naar achteren