De Stichting Vrienden Fanfare 'Korps Nationale Reserve' heeft als doel: het ondersteunen en promoten van de Fanfare ‘Korps Nationale Reserve’ door het verwerven en beheren van financiële middelen ter ondersteuning van de FKNR. Het bestuur vergadert 2 à 3 keer