10 NatRes en FKNR voor beëdiging te gast in Leeuwarden

Afgelopen zaterdag stonden ze er klaar voor, midden op het Zaailand omringd door hun nieuwe collega’s. Nog een beetje onwennig en een tikje zenuwachtig, maar ook trots. 82 mannen en vrouwen van het 10eNatresbataljon klaar om hun eed of belofte af te leggen.
Voor sommigen was het die ochtend vroeg opstaan omdat ze van ver moesten komen, maar om 9 uur stond de koffie en cake klaar in De Koperen Tuin waar collectief verzameld werd.
Rond 9.30 werden de troepen opgesteld, en na een verfrissend buitje werd het geheel afgemarcheerd naar de binnenstad onder aanvoering van haar eigen Fanfare Korps Nationale Reserve – FKNR. De zon scheen en zou die ochtend verder blijven stralen.
De Friese pers was ruim aanwezig om verslag te doen van dit bijzondere evenement, en de vele omstanders stroomden toe. Nadat alle hoogwaardigheidsbekleders (waaronder de ook pas beëdigde burgemeester Van Haersma Buma) hadden plaatsgenomen, kon de ceremonie aanvangen met binnenkomst van het vaandel van het Korps Nationale Reserve en haar vaandelwacht.
Door de FKNR werd de Vaandelmars gespeeld, en na het uittreden van het vaandel kwamen de soldaten één voor één naar voren om onder begeleiding van de beëdigingsautoriteit en korpscommandant luitenant-kolonel Hans Berding de eed of belofte luid en duidelijk uit te spreken.
Halverwege de beëdiging speelde de FKNR de regimentsmars Toujours en Tête. Deze mars behoort bij het Regiment Infanterie “Johan Willem Friso”, vernoemd naar de gelijknamige stadhouder van Friesland en Groningen, wiens onfortuinlijke dood op 23-jarige leeftijd in het Hollandse Diep hem de naam de Jonge Prins van Friesland op leverde.
Zijn voorvader, Willem Lodewijk van Oranje, nog altijd bekend in Friesland als Ús Heit of Onze Vader, ligt samen met hem begraven in de Jacobijnerkerk in Leeuwarden.
Na het spelen van de Defileermars Nationale Reserve en het Wilhelmus door het orkest, feliciteerden zowel de korpscommandant als de burgemeester de pas beëdigde militairen en zijn of haar familie en relaties, en na vertrek van het vaandel marcheerde het geheel terug naar het startpunt en kon iedereen met een lunchpakketje zijn of haar reis terug aanvaarden. Het was een mooie ochtend.
Tekst: PR FKNR
Foto’s: 10 Natresbataljon