Nieuwe trommen voor tamboergroep KL

De kogel is door de kerk. Er zijn nieuwe trommen besteld. Eerst even wat zaken ter verduidelijking. In 2015 is er een notitie gemaakt door het bureau ceremonieel en protocol waarin beschreven werd dat het wenselijk was om een tamboergroep te formeren zoals we die in het verleden kenden: 8 snares, 2 tenortrommen en een bassdrumm. Dit om het militair cultureel erfgoed te bewaren en om de landmachtorkesten te ondersteunen waar nodig. Per slot van rekening is de tamboer uitgevonden om de troepen van A naar B te marcheren en kunnen orkesten niet non stop spelen. We zijn nu 5 jaar verder en langzaam begint de tamboergroep vorm te krijgen; er zijn een aantal collega’s aangenomen. Deze collega’s hebben ook gereedschap nodig en wel trommen. Daarvoor hebben we contact gezocht met Vancore, een producent van slagwerk. Op 13-12-2019 zijn wij, Alfred Willering en Marco van Teeffelen, naar Friesland gereden om een keus te gaan maken uit de collectie trommen die men daar aanbiedt. De bijgevoegde foto laat zien welke trom het geworden is.

Deze trom gaan we gebruiken tijdens ons ”gewone “ werk met het orkest. Voor het groot ceremonieel blijven we gebruik maken van de oude vertrouwde Schlebach-trom.